Šta su inspektori tražili na Medicinskom fakultetu: Tiče se Sebijinog doktorata

Prijava je obrazložena time da Sebija Izetbegović nije ispunila sve obaveze na postdiplomskom studiju. Stigla je nakon što je Senat Univerziteta u Sarajevu donio odluku o ništavnosti upisa Sebije Izetbegović na postdiplomski studij

 

 

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo ponovo su jučer ušli na Medicinski fakultet. I ponovo je razlog diploma Sebije Izetbegović, direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i supruge predsjednika SDA Bakira Izetbegovića.

 

 

Prošle sedmice u inspekciju je stigla prijava za poništenje doktorskog zvanja Sebije Izetbegović.

 

 

Prijava je obrazložena time da Sebija Izetbegović nije ispunila sve obaveze na postdiplomskom studiju. Stigla je nakon što je Senat Univerziteta u Sarajevu donio odluku o ništavnosti upisa Sebije Izetbegović na postdiplomski studij.

 

 

Inspektori su jučer provjeravali dokumentaciju vezanu za doktorski studij Sebije Izetbegović.

 

 

Prema informacijama koje su potvrđene Raportu, odgovorni na Medicinskom fakultetu “bunili” su se zbog novog inspekcijskog nadzora te su ga pokušali osporiti, ali neuspješno.

 

 

Šta su inspektori jučer tražili? Postidplomski studij imao je u vrijeme kada je Sebija Izetbegović studirala četiri semestra. U trećem semestru se predlagao naziv teme za magistarski rad.

 

 

Obaveza kandidata, da bi završio postdiplomski studij, je da odbrani projekt koji je prijavio sa temom. Nakon toga, slijedio je završetak magistarske disertacije i stjecanje zvanje magistra nauka.

 

 

Time se, zatim, stjecalo pravo na prijavu projekta doktorske disertacije, odbrane projekta, pristupa njegovoj izradi i odbrani doktora.

 

 

Do kraja 1999. godine na snazi je bio zakon koji je predviđao da se doktorski rad može odbraniti bez magisterija, odnosno sa specijalizacijom.

 

 

Ali, bio je jasno propisan način da kandidat, s obzirom na to da nije imao položene ispite na postdiplomskom studiju, polaže usmeni doktorski ispit.

 

 

O tome komisija sačinjava zapisnik i i izvještaj temeljem kojeg dekan fakulteta izdaje uvjerenje o položenom usmenom doktorskom ispitu sa kojim kandidat može prijaviti temu doktorske disertacije.

 

 

Poslovnik o radu postdiplomskog vijeća jasno je propisivao koje uvjete kandidat mora ispuniti da bi pristupio disertacionom postupku za stepen doktora nauka
Sebiji Izetbegović je upis na magistarski studij proglašen ništavnim, a nije poznato je li ona polagala usmeni doktorski ispit.

 

 

Moguće je da su inspektori jučer provjeravali postoji li taj dokument na Medicinskom fakultetu.

 

 

Inspektori jučer nisu završili svoj posao na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Kako je potvrđeno Raportu, tek će uslijediti inspekcijski nadzor kada je u pitanju dodjela akademskih zvanja.

 

(DEPO PORTAL/dg)

(268)

Šta su inspektori tražili na Medicinskom fakultetu: Tiče se Sebijinog doktorata

| Bosna i Hercegovina, Skandal, Slider, Vijesti |
About The Author
-