Pivić: HDZ-ov ministar pravde za minutu može, ali ne želi riješiti upisivanje haških presuda u krivične evidencije

Osuđenici za krivično djelo ratnog zločina i zločina protiv čovječnosti pred Haškim tribunalom u povlaštenom su položaju u Bosni i Hercegovini u odnosu na druge građane, koji za svako krivično djelo, “lakše ili teže” za koje su osuđeni upisani su u krivičnu evidenciju.

 

 

Ratni zločinci, koji su odslužili svoje kazne kada zatraže izvod iz evidencije, uvjerenja u nekažnjavanju, “čisti” su pred zakonom.

 

 

Udruženja žrtava ogorčena su zbog toga. Za državu BiH haške presude su “nevidljive”. Sve urgencije udruženja i zahtjevi upućeni prema bivšem ministru pravde BiH Josipu Grubeši nisu dali rezultate, izuzev što je Grubeša formirao neku radnu grupu, a općepoznato je da kada se takvo što uradi od posla nema ništa. Istu praksu nastavio je i njegov nasljednik Davor Bunoza koji se sastao s predsjednicom MRMKS-a Gracielom Gatti Santana te najavio potpisivanje memoranduma kako bi se krenulo u ovaj proces koji se namjerno opstruira od 2016. godine.

 

 

Bivši zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić za Faktor kaže da se ovaj ogromni problem koji je prerastao u pitanje ne ministra i njegove volje, već politike može riješiti za samo jednu minutu. Bespotrebnim smatra sastanak Bunoze sa Santanom, potpisivanje memoranduma, jer država BiH je davno preuzela kada je riječ o Haškom tribunalu svoje obaveze, koje ne ispunjava.

 

 

Pivić ističe da Bunoza, a to je ono što Grubeša nije želio uraditi jer je tvrdio da to nije u njegovoj nadležnosti, u postojeći Pravilnik, koji on kao ministar pravde donosi i mijenja, ubaci stav da se presude Haškog tribunala upisuju u krivične evidencije.

 

 

– Skandal je i sramota da se ovo odugovlači godinama, a rješenje je krajnje jednostavno. Dok sam bio zamjenik ministra pravde imao sam i konkretan prijedlog, ali nije uvažen. Grubeša je uspostavio tada radnu grupu za pripremanje međuinstitucionalnog sporazuma što sam smatrao suvišim, imajući u vidu da već postoji propis Pravilnik o krivičnoj evidenciji a čijom jednostavnom dopunom bi pitanje dostavljanja presuda Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju bilo riješeno.

 

 

Pri tome treba imati u vidu da za presude Haškog tribunala nije potrebna potvrda Suda BiH. Dogovaranje i potpisivanje pomenutog sporazuma dovelo je do nepotrebnog odugovlačenja.

 

 

Potrebno je samo dopuniti član 1. Pravilnika o krivičnim evidencijama, kako slijedi: (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju koje se odnose na lica rođena u Bosni i Hercegovini, a koje su dostavljene Bosni i Hercegovini, dostavlja Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine nadležnim organima iz člana 3. ovog Pravilnika. Ovo pitanje adresirano je u tačci 63. Izvještaja stručnjaka o pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini gdje je navedeno da se te presude moraju upisati u domaće evidencije – pojašnjava Pivić.

 

 

Serge Brammertz, glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove upozorio je u nekoliko svojih izvještaja Vijeću sigurnosti UN-a, da “u zemljama na prostoru bivše Jugoslavije, u domaćoj krivičnoj evidenciji registrirana su krivična djela koja su počinili obični kriminalci, ali ne i ona koja je prema međunarodnom pravu počinila većina ratnih zločinaca”.

 

 

– U tom smislu, iz perspektive domaćih zakonodavstava to izgleda skoro kao da ta krivična djela nikad nisu počinjena i da počinioci nikada nisu osuđeni – poručio je Brammertz.

 

(Faktor)

(229)

Pivić: HDZ-ov ministar pravde za minutu može, ali ne želi riješiti upisivanje haških presuda u krivične evidencije

| Bosna i Hercegovina, Skandal, Slider, Vijesti |
About The Author
-