ALMA ČOLO, DIREKTNO: “Presuda ‘Kovačević’ je dokaz da je Schmidt izmjenama izbornog zakona i Ustava privilegovao Hrvate u BiH!”

Presuda Suda u Strazburu ima nekoliko stavova koji su napredak u odnosnu na ono što je do sada rečeno u ovih pet presuda. Jedna od njih je da Dom naroda ne može ostati ovako konstituiran sa tri naroda koji broji po pet predstavnika, jer je on zakonodavni dom u punom obimu i kao takav mora uključivati i druge građane sa cijele teritorije BiH.

 

 

Presuda Evropskog suda za ljudska prava dodatno potvrđuje ono što je Evropski sud rekao u pet prethodnih presuda, kazala je za Hayat.ba pravnica Alma Čolo.

 

 

Presuda u predmetu “Slaven Kovačević” nova je presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu koja se tiče izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, a postojeće ovakve presude još nisu provedene.

 

 

“To decidno potvrđuje da su odrebe našeg izbornog sistema i Ustava koje se odnose na izbor Doma naroda i Predsjedništva diskriminirajuće i diskriminiraju sve one koji nisu pripadnici tri konstitutivna naroda. To se može promijeniti jedino izmjenom Ustava i izbornog zakona”, navela je.

 

 

Kada je u pitanju provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava, Čolo je istakla kako je Bosna i Hercegovina članica Vijeća Evrope, te da ako želimo ostati u članstvu, da se presude moraju provesti.

 

 

“Ukoliko naši politički akteri nisu u mogućnosti provesti presude Evropskog suda za ljudska prava onda bi međunarodna zajednica trebala da napravi dodatni pritisak da se to uradi. Ne možemo ući u Evropsku uniju, ne možemo otpočeti pregovore dok to ne uradimo. Vjerovatno se može napraviti dodatni finansijski pritisak iz IPA fondova. Mislim da međunarodna zajednica ima mehanizme da one političare, koji bi i dalje da održavaju rasnu diskrimianciju u BiH, natjera ili primora da to promijene”, pojasnila je.

 

 

Tvrdi kako je ova presuda dokaz da je Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt posljednjim izmjenama izbornog zakona i Ustava privilegovao Hrvate u BiH, dajući im određena prava.

 

 

“Sud u Strazburu je već utvrdio da su tri konstitutivna naroda dovoljno privilegovana, te da nijedan od njih nije majoriziran. Današnja presuda Suda u Strazburu ima nekoliko stavova koji su napredak u odnosnu na ono što je do sada rečeno u ovih pet presuda. Jedna od njih je da Dom naroda ne može ostati ovako konstituiran sa tri naroda koji broji po pet predstavnika, jer je on zakonodavni dom u punom obimu i kao takav mora uključivati i druge građane sa cijele teritorije BiH. Ukoliko Dom naroda ostane ovako koncipiran, morao bi se svesti samo na odlučivanje o vitalnom interesu konstitutivnih naroda. Veoma značajna stvar je da nijedan konstitutivni narod nije majoriziran što znači da Hrvati nisu majorizirani i ne trebaju im posebna prava, niti u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, niti na bilo kojem drugom nivou. To su dvije ključne stvari. Također, Sud je naglasio da je diskriminacija koja je zasnovana na etničkom principu, ustvari rasna diskriminacija koja je najgrublji vid diskrimacije i koja je postojala samo u nekim zaostalim sistemima prošlog vijeka”, naglasila je.

 

 

Za kraj poručuje kako se nada da će Komitet ministara koji je nadležan da prati provođenje presuda vršiti dodatni pritisak na Bosnu i Hercegovinu kako bi se provela odluka.

 

(SB)

(463)

ALMA ČOLO, DIREKTNO: “Presuda ‘Kovačević’ je dokaz da je Schmidt izmjenama izbornog zakona i Ustava privilegovao Hrvate u BiH!”

About The Author
-