(SU)MRAK PIVA(RE) Rijaset osudio stavove nesretne urednice Oslobođenja i njenih favorita Hodžića i Hafizovića

“Vijeće muftija s indignacijom osuđuje i odbacuje ideološke kvalifikacije i predrasude (o vraćanju u srednjovjekovlje i sl.), netoleranciju pa i govor mržnje koje su iskazivali pojedini učesnici u svojim diskusijama i komentarima”, poput nesretne urednice Oslobođenja.

 

Odluka VSTV o zabrani nošenja vjerskih simbola poprimila je medijsku aferu u kojoj su se eksponirali ostrašćeni sekularisti i možda još ostrašćeniji islamisti jer se primarno polemiziralo o pravu nošenju mahrame/hidžaba u državnim institucijama.

U te polemike se uključila i nesretna urednica Oslobođenje, a “gdje će misa bez popa(dije)”, koja već nekoliko godina laže, kleveće i presuđuje o stavovima pojedinaca i uopće o politici Islamske zajednice.

Tako je isforsirala naslov i vjerovatno imputirala akademiku Rašidu Hafizoviću izjavu kako mahrama nije “simbol islama” na šta je polemički reagirao Džemaludin Latić tvrdeći da je mahrama vjerska obaveza.

Na ovu polemiku se “nadodala” nesretna urednica Oslobođenja tvrdeći kako sa “Džemom (nećemo) u Evropu”, kuda su nas poveli ona i njeni “progresivni” teozofi Rešid Hafizović i Dževad Hodžić. Rigidni sekularisti, poput nesretne urednice, podršku prava bosanskih muslimanki da “nose mahramu” ocijenili su “povratkom Bošnjaka u tamu srednjeg vijeka”.

Na šestoj sjednici Vijeća muftija kojom je predsjedavao reis-ul-ulema Husejn ef Kavazović, izneseni su stavovi koji su u potpunosti podudarni sa Latićevim stavovima: ”Razmatrajući implikacije zaključka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, kojim se daje tumačenje zakonskih odredbi o sudovima u kontekstu zabrane nošenja vjerskih simbola i obilježja uposlenim u pravosudnim institucijama, a kojima se diskriminiraju muslimanke koje nose mahramu, Vijeće muftija je donijelo fetvu u kojoj se kaže: „Hidžab, odnosno mahrama koju nose muslimanke jeste vjerska obaveza i odjevna praksa muslimanke propisana osnovnim izvorima islama, Kur'anom i Sunnetom, te Idžmaom“.

A u svojim “Zaključcima u vezi rasprave o mahrami” Vijeće muftija je repliciralo nesretnoj urednici i njenim obljubljenim teozofima Rešidu Hafizoviću i Dževadu Hodžiću.

“Vijeće muftija s indignacijom osuđuje i odbacuje ideološke kvalifikacije i predrasude (o vraćanju u srednjovjekovlje i sl.), netoleranciju pa i govor mržnje koje su iskazivali pojedini učesnici u svojim diskusijama i komentarima”!

 

(The Bosnia Times)

(62)

(SU)MRAK PIVA(RE) Rijaset osudio stavove nesretne urednice Oslobođenja i njenih favorita Hodžića i Hafizovića

| Bosna i Hercegovina, Slider, Vijesti |
About The Author
-