Sindikat KCUS-a: Vlada KS i Vranić obmanjuju građane, ko je dao ovlaštenje ZZOKS da se oroči 95 miliona KM?

Novac koji pacijent, odnosno osiguranik plaća za zdravstvenu zaštitu, mora se iskoristiti za poboljšanje zdravstvenih usluga te da ZZOKS ne može poslovati sa suficitom sredstava. Ne može se štedjeti na štetu pacijenta, poručili su iz Sindikata KCUS-a

 

 

Sindikat KCUS-a smatra da Vlada KS i ministar zdravstva Haris Vranić obmanjuju javnost i građane zaključcima o unaprijeđenju zdravstvene zaštite, a koji su usvojeni na nedavno održanoj tematskoj sjednici. Sindikat KCUS-a se oštro protivi roku od mjesec dana za provođenje konkursnih procedura za prijem uposlenika ako već imamo sredstva u iznosu od 95 miliona KM u ZZOKS, koja su oročena u bankama, saopćeno je iz Sindikata.

 

 

Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti:

 

– Podsjećamo da je nedavno Sindikat zaposlenih u zdravstvu putem sredstava javnog informisanja postavio pitanje da li je u skladu sa trenutno važećim zakonima za teritorij Federacije BiH i KS moguće da ZZOKS, koji nije štedionica nego Fond zdravstvenog osiguranja građana (osiguranika) KS, akumulira tolika sredstva, ako jeste, kako ih zakonito “uložiti” u zdravstvenu zaštitu, sve što ona podrzumijeva, ili nezakonito oročiti sredstva kod poslovnih banaka i ubirati kamate.

 

 

Prim. dr. Izet Hočko, predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije KS izjavio je da: “novac koji pacijent, odnosno osiguranik, plaća za zdravstvenu zaštitu, mora se iskoristiti, te da ZZOKS ne može poslovati sa suficitom sredstava”.

 

 

On je naveo da se ne može štedjeti na štetu osiguranika. Ulaganje u opremu, lijekove, specijalizacije, zapošljavanje novog kadra i bolje plaće – u to treba ići novac osiguranika, a ne da se štedi.

 

 

Smatramo da usvojeni zaključci od strane Vlade KS neće poboljšati zdravstvenu zaštitu pacijenata, kao ni popraviti uslove rada svih uposlenika u zdravstvu.

 

 

Napominjemo da je zbog nedostatka kadra (medicinskog i nemedicinskog) u KCUS-u neophodno što prije reagovati i početi sa upošljavanjem novog kadra. Rok od mjesec dana nije realan, nego još više produbljuje krizu u zdravstvu.

 

 

Iz izvještaja sa sjednice Vlade KS možemo da zaključimo da se Ministarstvo zdravstva na čelu sa ministrom Vranićem jedino potrudilo oko davanja prijedloga prema Vladi KS i Vladi FBiH za prijem mladih ljekara u cilju smanjenja neophodnog staža za dobivanje specijalizacije na šest mjeseci, te je potpuno nejasno zašto je akcenat stavljen samo na ovu kategoriju uposlenika.

 

 

Prateći dešavanja u zdravstvu postoji dosta nejasnoća. Sindikat KCUS-a postavlja pitanje zašto su posebno uposlenici KCUS-a toliko diskriminirani i zašto ih Vlada KS, Ministarstvo zdravstva KS i ZZOKS ignoriraju, znajući da postojeći broj uposlenika ne može opsluživati veliki broj pacijenata pogotovo u vrijeme godišnjih odmora. Postojeći kadar ulaže ogorman napor da nadomjesti rad uposlenika koji su otišli u penziju, preminuli ili su na bolovanjima.

 

 

Svjedoci smo stalnog obraćanja KCUS-a prema nadležnom Ministarstvu za davanje dozvole odnosno saglasnosti za prijem novih uposlenika, znajući da su ostale ustanove dobivale saglasnosti i vršili prijem uposlenika (JU Dom zdravlja KS 46 radnika itd.).

 

 

Godinama unazad Sindikati ukazuju na stvari koje ne valjaju u zdravstvu, koje se trebaju ispraviti, ali se ništa ne mijenja. Novac koji pacijent, odnosno osiguranik plaća za zdravstvenu zaštitu, mora se iskoristiti za poboljšanje zdravstvenih usluga te da ZZOKS ne može poslovati sa suficitom sredstava. Ne može se štedjeti na štetu pacijenta. Ulaganje u opremu, lijekove, specijalizacije, zapošljavanje novog kadra i bolje plaće treba da bude cilj ZZOKS, a ne oročavanje sredstava.

 

 

Tražimo da Vlada KS, nadležno ministarstvo i ZZOKS sredstva sa kojima raspolaže promptno realizuje zapošljavanje novog kadra, zanavljanje medicinske opreme, nabavke lijekova, edukacije kadrova, kao i povećenje plaća uposlenicima u zdravstvu KS. Zahtijevamo odgovor na pitanje ko je dao ovlaštenje da se novac osiguranika koji je uplaćen u ZZOKS oroči? Ko onemogućava zapošljavanje u KCUS? Ko i zašto traži skraćenje staža potrebnog kao uslov za specijalizaciju?

 

(DEPO PORTAL/dg)

(269)

Sindikat KCUS-a: Vlada KS i Vranić obmanjuju građane, ko je dao ovlaštenje ZZOKS da se oroči 95 miliona KM?

About The Author
-