Ako do polovine marta ne budu usvojeni ključni dokumenti, ništa od objave rezultata popisa stanovništva do 1. jula

Tokom iduće sedmice intenzivno će se nastaviti aktivnosti na obradi rezultata popisa zaključeno je na jučerašnjoj sjednici Popisnog biroa Agencije za statistiku BiH, javlja Anadolu Agency (AA).

Sjednica je održana na osnovu preporuka Međunarodne monitoring misije (IMO) koje su dobile statističke institucije poslije 22 posjete u februaru i odluke direktora Agencije za statitiku BiH da se intenzivno radi na aktivnostima na obradi rezultata popisa sa ciljem da se utvrde i organizuju daljnji koraci u obradi rezultata popisa i ispoštuju preporuke IMO tima.

Ocijenjeno je da će osoblje statističkih institucija, koje radi na obradi rezultata popisa, nastaviti sa radom u Centralnom obradnom mjestu. Intenziviraće se konsultacije sa međunarodnim ekspertima za popise, pripremiće se i testirati softveri za probabilistiku i deterministiku na sirovoj bazi podataka, radiće se i na ostalim procedurama za izvođenje kategorija stanovništva.

Sačinjen je detaljan revidirani Plan aktivnosti na obradi popisne građe, u skladu sa preporukama IMO misije i zakonskim rokom za objavu rezultata popisa, koji će biti dostavljen Centralnom popisnom birou na usvajanje.

Popisni biro Agencije za statistiku BiH je jedinstvenog stava da, ako se najkasnije do 15. marta 2016. ne usvoji ključni dokument “Jedinstveni program obrade popisne građe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013.“, statističke institucije u BiH neće biti u mogućnosti objaviti rezultate popisa u zakonom predviđenom roku za objavu rezultata popisa do 1. jula 2016. godine.

Centralni popisni biro treba da usvoji Plan rada u kojem treba biti definisan početak objave rezultata popisa i Jedinstveni program obrade rezultata popisa koji sadrži i set pravila za izvođenje rezidenta. Sjednica Centralnog popisnog biroa održaće se do kraja iduće sedmice.

(28)

Ako do polovine marta ne budu usvojeni ključni dokumenti, ništa od objave rezultata popisa stanovništva do 1. jula

| Bosna i Hercegovina, Slider, Vijesti |
About The Author
-