AKADEMIK MUHIĆ: ANTIBOŠNJACIMA TREBA ZATVORITI USTA ZA SVA VREMENA!

Akademik Ferid Muhić reagovao je na posljednje prijedloge pojedinaca iz Bosne i Hercegovine kojim bi se termin Bošnjak zamijenio nazivom Bosanac.

 

 

Najavljena je i debata, za koju akademik Muhić tvrdi da je sramna i ponižavajuća.

 

 

Predlagače ovog nečuvenog zahtjeva – da se promijeni ime sopstvenog naroda, treba javno žigosati, a debatu hitno zatvoriti. Onima koji znaju da jesu Bošnjaci, nisu potrebni ničiji i nikakvi dokazi. Dobronamjernim Bošnjacima, koje su zlonamjerni antibošnjaci doveli u nedoumicu, treba otvoriti oči i raskrinkati šuplju priču izdajnika svog naroda. Antibošnjacima treba zatvoriti usta za sva vremena. Nezakonsku antibošnjačku inicijativu za derogiranje imena Bošnjaci, trideset godina nakon što je vraćanje povijesnog imene Bošnjaci, jednoglasno usvojeno 28. septembra 1993. godine, počela je šačica Bošnjaka otpadnika i islamofoba.

 

 

Deklarisani motivi antibošnjaštva svode se na sljedeće tvrdnje:

 

1. Da je promjena imena Bošnjaka u Bosance nužni uslov za spas države Bosne i Hercegovine;

 

 

2. Da će ovom promjenom populacija Bošnjaka preimenovanih u Bosance dobiti svoju državu i tako postati nacija.

 

 

Tako Muhić postavlja pitanje čime to ime Bošnjaci ugrožava opstanak Bosne i Hercegovine i čime će promjena imena Bošnjaka u Bosance otkloniti prijetnju i omogućiti opstanak Bosne i Hercegovine, pa da ga samo Bošnjaci trebaju mijenjati i uvoditi alternativu?

 

 

Zašto ni jedan narod, koji živi u BiH, ne traži promjenu svog imena, niti uvođenje alternative Bosanci, ako od takve promjene ima koristi? Na ova pitanja do sada nismo čuli ni jedan odgovor iz tabora antibošnjaka. Pitanje u vezi sa drugom tvrdnjom: Da li je aktuelna Bosna i Hercegovina država Bošnjaka koji danas žive u njoj? I ovo pitanje antibošnjaci su potpuno izbjegli. Pogledajmo opcije:
a) Ako jeste – onda Bošnjaci već imaju svoju državu, tako da nema razloga da im drugi perfidnim podvalama mijenjaju ime, još manje da to sami dobrovoljno učine. Ako ova Bosna i Hercegovina JESTE država Bošnjaka, to također znači da Bošnjaci danas JESU nacija, ukoliko je postojanje države nužan uslov da se prizna status nacije, kao što se tvrdi.

 

 

b) Ako aktuelna Bosna i Hercegovina ipak nije država Bošnjaka, koji danas žive u njoj, na koji način će to postati prostom promjenom imena u nazivu “Bosanci”?

 

 

Dodaje kako je jasno da se istinski motiv krije u nekom drugom svojstvu impliciranom u imenu Bošnjaka, koje se po svaku cijenu želi izbrisati čak i kao asocijacija, a na koje ime Bosanci ne asoocira.

 

 

Na koje svojstvo asocira naziv Bošnjaci, a da se pri tom ne povezuje sa nazivom Bosanci? Islam! Odgovor se sam nameće: njihovo antibošnjaštvo je motivisano islamofobijom, tačnije – antiislamizmom! Bosna i Hercegovina sa Bosancima umjesto Bošnjaka neće više asocirati na islam i muslimane. Bingo! Novopečeni Bosanac će se osloboditi hipoteke muslimana u očima sugrađana Srba i Hrvata, koje se nije mogao osloboditi dok je bio Bošnjak; Bosna i Hercegovina više neće biti trn u oku desničarskih, islamofobičnih istomišljenika Anders Behring Breivika, kao što je bila dok su u njoj živjeli Bošnjaci! A i jednima i drugima treba ugađaii i ići iz dlaku. Promijeniti ime svog naroda je najlakša stvar na svijetu, a može donijeti velike koristi!

 

 

Na kraju je akademik Muhić sumirao, poručivši kako se promjenom imena Bošnjaci u Bosanci neće osigurati opstanak BiH, niti će populacija Bošnjaka preimeniovanjem u Bosance dobiti nešto što već nemaju.

 

 

Jedina, ali ne i zanemarljiva prednost bi bila ta što bi se zamjenom imena Bošnjaci imenom Bosanci, dobio argument da Bosanci nisu muslimani, ako su neki od njih to i bili dok su naivno vjerovali u podvalu da su Bošnjaci! Budući da aktuelna Bosna i Hercegovina JESTE država Bošnjaka koji u njoj žive, jasno je da su Bošnjaci i narod sa svojim etničkim identitetom, sopstvenom historijom, tradicijom, kulturom i religijom, te da su i nacija koja živi u sopstvenoj državi, što znači da ne postoji ni jedan objektivni razlog ni potreba da mijenjaju svoje ime. Bošnjaci nisu antibosanci. Nemaju namjeru da osporavaju slobodu izbora, još manje da odvraćaju one koji iz bilo kojih razloga sebe smatraju Bosancima – bilo da su Bošnjaci, Srbi, Hrvati ili pripadnici nekog drugog naroda/nacije. Svojim sugrađanima koji sebe smatraju Bosancima, Bošnjaci žele sve najbolje, uz ljubaznu molbu da i oni jednako poštuju njihovu namjeru da ostanu ono što jesu – Bošnjaci! – i da se neki od njih više ne brukaju besmislenim tvrdnjama da je Bošnjacima podvaljeno da su Bošnjaci.

 

 

Mi jesmo Bošnjaci. Bili smo to od pamtivijeka. Bili smo Bošnjaci i kada je Austrougarski car izdao ukaz kojim se zabranjuje ime Bošanjaci, kao i naziv našeg jezika – Bosanski jezik. Bili smo Bošnjaci i kada je ta zabrana prihvaćena od Kraljevine Jugoslavije, bili smo Bošnjaci i kada je ista zabrana, po automatizmu, prenijeta i u poslijeratnoj SFR Jugoslaviji.

 

 

Nijedna zabrana i nikakva promjena imena ne može učiniti da Bošnjaci ne budu ono što jesu: Bošnjaci! Autohtoni narod, gordi na svoju slavnu historiju i svoje pretke Dobre Bošnjane, nepokolebljivo vjerni sopstvenoj duhovnoj tradiciiji, svoji na svome, oduvijek smo tu na svojoj, na plemenitoj! Jednom Bošnjaci – uvijek Bošnjaci. Ponosimo se što jesmo Bošnjaci! OmiliIo nam je to ime, slatko nam na duši kad god ga izgovarimo, svaki put kad ga čujemo!

 

 

Toliko je dovoljno da se zna i upamti.

 

 

Budali i sto puta da ponoviš, neće shvatiti.

 

 

Pametnom je dovoljno reći pedeset puta. – zaključio je akademik Muhić.

 

 

(Hayat)

(99)

AKADEMIK MUHIĆ: ANTIBOŠNJACIMA TREBA ZATVORITI USTA ZA SVA VREMENA!

About The Author
-