PREDMET PEČAT: Tužilaštvo KS obustavilo istragu protiv Dine Konakovića

Osumnjičeni “nije bio svjestan protivpravnosti djela”

 

 

Postupajući tužilac kantonalnog tužilaštva u Sarajevu donio je oduku o obustavi istrage protiv Elmedina Konakovića u predmetu “Pečat”, potvrđeno je iz Tužilaštva.

 

 

“Postupajući tužilac donio je odluku o obustavi istrage budući da nije bilo dovoljno dokaza da je osumnjičeni imao svijest o “protivpravnosti” djela. Na ovu odluku podnosilac prijave ima pravo žalbe u roku od osam dana od dana prijema obavijesti”, kazala je Azra Bavčić, glasnogovornica Tužilaštva KS.

 

alt

 

 

Dakle, prema ovom obrazloženju iz Tužilaštva, može se zaključiti da Tužilaštvo nije donijelo odluku da nije počinjeno krivično djelo, nego da osumnjičeni nije bio svjestan da ga je počinio?!

 

 

Podsjećamo, Konaković je 30. decembra prošle godine na press konferenciji u Sarajevu priznao da je “on zarobio pečat Skupštine Kantona Sarajevo”.

 

 

“Pečat je zarobljen. Ja sam uzeo pečat, mi smo zarobili pečat, on je na sigurnom i zaštićen je”, kazao je Konaković.

 

 

Poslovnikom Skupštine KS u članu 5. jasno je precizirano ko je zadužen za čuvanje pečata.

 

 

Sekretar Skupštine Kantona Sarajevo Almira Kulovac-Šetkić obavijestila je Ministarstvo unutrašnjih poslova KS da od 27. decembra, iako zakonom jedina ovlaštena osoba, ne raspolaže pečatom ovog zakonodavnog organa. Službena zabilješka o tome je sačinjena 30. decembra.

 

 

“Nešto kasnije, istog dana sačinjena je nova službena zabilješka, oko nemogućnosti dostavljanja akata na objavu u Službene novine, kao i nemogućnosti plaćanja naknada za mjesec decembar 2019. godine i to plaćanje političkim partijama, vanjskim članovima radnih tijela, članovima Odbora za žalbe i javnosti, zastupničke paušale”, piše u obavijesti MUP-u Kantona Sarajevo.

 

 

“Nije mi dozvolio preuzimanje pečata, nego je lično stavio pečate, o čemu je sačinjena nova službena zabilješka. Budući da sam odgovorna osoba za čuvanje i korištenje pečata, a onemogućen mi je pristup istom, u skladu sa članom 367. Krivičnog zakona FBiH, o istom vas obaviještavam radi preduzimanja daljih radnji”, napisala je Kulovac-Šetkić.

 

 

U Članu 367. Krivičnog zakona FBiH koji se odnosi na oduzimanje ili uništenje službenog pečata ili službenih spisa navedeno je sljedeće:

 

 

“Ko protivpravno oduzme, sakrije, uništi, ošteti ili na drugi način učini neupotrebljivim službeni pečat, knjigu, spis ili ispravu institucije u Federaciji ili druge pravne osobe koja vrši javna ovlaštenja ili se kod njih nalazi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(74)

PREDMET PEČAT: Tužilaštvo KS obustavilo istragu protiv Dine Konakovića

About The Author
-