Najveća isplaćena mjesečna plaća u 2015. u BiH 35.000 KM

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine je danas objavila informacije o radu u 2015. godini te nekoliko prijedloga s ciljem izmjene postojećih zakona.

Kako je kazao v. d. direktora Porezne uprave FBiH Šerif Isović, najveća isplaćena plata prošle godine u BiH iznosila je 35.000 KM i isplaćena je u bankarskom sektoru.

Ukupna naplata direktnih poreza i doprinosa u 2015. godini iznosi 4.104.714.020 KM što je povećanje za 8,12 posto ili za 308.165.430 KM u odnosu na 2014. godinu. Samo Sarajevski kanton je uplatio preko 1,53 milijarde KM. Slijedi ga Tuzlanski kanton sa 662,2 miliona KM. Ova dva kantona čine više od 53 posto ukupno naplaćenih direktnih poreza i doprinosa u FBiH po kantonima.

Najmanje uplaćuju Podrinjski kanton (42,2 miliona) i Posavski kanton (42,9 miliona KM).

Porezna uprava je Federalnom ministarstvu finansija i Vladi Federacije BiH uputila inicijative za izmjenu Odluke o radnom vremenu,
Zakona o Poreznoj upravi FBiH, Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o igrama na sreću, te uputilo inicijativu sa prijedlogom za rješenje poreznog duga.

Kao razloge za navedene inicijative su naveli pravedenije oporezivanje, povećanje porezne baze oporezivanjem prihoda koji nisu oporezovani, sprečavanje zloupotreba, jednostavniji obračun i kontrola i povećanje javnih prihoda.

Kako su naveli, dobici od igara na sreću nisu jednako oporezovani.

“Na dobitke ostvarene učešćem u igrama na sreću, čija vrijednost ne prelazi 100 KM ne plaća se porez na dohodak (član 23); Osnovana sumnja da se i dobici preko 100 KM dijele na više listića i na taj načun izbjegava plaćanje poreza na dohodak; Nema prihoda u budžete na isplate do 100 KM. U 2015. godini je isplaćen iznos od 444,2 miliona KM po osnovu dobitaka do 100 KM, bez plaćanja poreza”, naveli su iz Porezne uprave FBiH.

U inicijativi se navodi da se isplate dobitaka od igara na sreću do 100 KM oporezuju porezom na dohodak.

“Zbog velikog broja isplata dobitaka, porez na dohodak od igara na sreću do 100 KM treba da obračunava i obustavlja priređivač prilikom svake isplate, a uplatu da vrši sedmično u roku od 5 dana po isteku sedmice. Da ovaj porez bude prihod Fonda PIO”, poručili su iz Uprave.

Na ovaj način bi se, uvjereni su u Poreznoj upravi, povećala porezna baza, spriječila zloupotreba u isplati, dobici bi bili jednako oporezovani i što je najvažnije, povećanje javnih prihoda bi iznosilo preko 44,4 miliona KM.

 

(34)

Najveća isplaćena mjesečna plaća u 2015. u BiH 35.000 KM

| Bosna i Hercegovina, Slider, Vijesti |
About The Author
-