IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONIKA RS STUPILE NA SNAGU: Posebno je sporan član 156a. koji se odnosi…

(…) na “Neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka.

 

 

Izmjene Krivičnog zakonika RS, kojima se u ovom bh. entitetu kriminalizuje kleveta, stupile su na snagu.

 

 

Prema izmjenama usvojenim na sjednici Narodne skupštine RS 20. jula, kleveta je postala krivično djelo.

 

 

Klevetom se naziva iznošenje zlonamjernih ili neistinitih tvrdnji o nekoj osobi, za šta su predviđene novčane kazne od 2.000 do 6000 KM.

 

 

Veće kazne su predviđene ukoliko je kleveta iznesena u medijima (uključujući i društvene mreže) ili na javnom skupu.

 

 

Posebno je sporan član 156a. koji se odnosi na “Neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka”, a taj član glasi:

 

 

“Ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, video-zapis, film ili fonogram ličnog karaktera, bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se spis odnosi, odnosno bez pristanka lica koje je prikazano na portretu, fotografiji, video-zapisu ili filmu ili čiji je glas snimljen na fonogramu ili bez pristanka drugog lica čiji se pristanak po zakonu traži, a takvo objavljivanje ili prikazivanje je imalo ili moglo da ima štetne posljedice po lični život tog lica, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.”

 

 

Stručnjaci kažu da ovde više nisu u pitanju samo novinari i nevladin sektor nego svi građani koji će se suočiti sa posljedicama. Progoniće se svi ljudi koji iznose bilo kakvu kritiku na društvenim mrežama ili javnom mjestu, a koja će nekome zasmetati.

 

 

Zakonskim izmjenama su se usprotivile međunarodne organizacije i strane ambasade u BiH, uključujući Američku ambasadu u BiH i Delegaciju Evropske unije u BiH. Međunarodne institucije u BiH su se 21. jula oglasile zajedničkim saopštenjem, poručivši da je kriminalizovanje klevete u suprotnosti sa međunarodnim obavezama BiH u oblasti ljudskih prava, i da nije u skladu sa bh. evropskim putem niti sa 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije.

 

 

Protiv zakona su bili predstavnici medijske zajednice, koji su upozoravali da se radi o udaru na slobodu mišljenja i uvođenju cenzure u RS, te su najavili podnošenje zahtjeva za ocjenu ustavnosti zakonskih izmjena pred Ustavnim sudom RS. To se još uvijek nije dogodilo.

 

 

Prethodno je Ustavni sud RS odbacio zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa izmjenama ovog zakona.

 

(SB)

(58)

IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONIKA RS STUPILE NA SNAGU: Posebno je sporan član 156a. koji se odnosi…

| Bosna i Hercegovina, Skandal, Slider, Vijesti |
About The Author
-