Evo zašto je Sud BiH ocijenio da je Fadil Novalić nedostojan za bilo kakav oblik pomilovanja

Prije svega, Sud je naglasio da svaki osuđenik koji traži pomilovanje mora ispoštovati osnovni zakonski uvjet, a to je da u svojoj molbi da “izjavu da će osuđeno lice poštovati pravni poredak Bosne i Hercegovine”, a Novalić taj uvjet nije ispoštovao.

 

 

 

Fadil Novalić, na četiri godine zatvora osuđeni bivši premijer FBiH do kraja sedmice mora se javiti na izdržavanje kazne u Državni zatvor u Vojkovićima. U međuvremenu, kompletirana je njegova molba za pomilovanjem koju je putem Ministarstva pravde uputio Predsjedništvu BiH i o kojoj će se kolektivni šef države tek zvanično očitovati. Raport je u posjedu negativnog Mišljenja Suda BiH u kojem je na više od 20 stranica Sud pojasnio zbog čega smatra da Novalić, osuđen zbog nezakonite nabavke respiratora 2020. godine, nije dostajan za bilo kakav propisani oblik pomilovanja kao akt milosti državnih organa Bosne i Hercegovine.

 

 

 

Prije svega, Sud je naglasio da svaki osuđenik koji traži pomilovanje mora ispoštovati osnovni zakonski uvjet, a to je da u svojoj molbi da “izjavu da će osuđeno lice poštovati pravni poredak Bosne i Hercegovine”, a Novalić taj uvjet nije ispoštovao.

 

 

 

Naime, Sud je utvrdio da je nakon donošenja prvostepene presude i njenog potvrđivanja u drugostepenom postupku osuđeni Fadil Novalić u kontinuitetu javno izražavao nepoštivanje pravnog poretka Bosne i Hercegovine i njenog pravosudnog sistema.

 

 

 

Jer je u više prilika javno, putem printanih i elektronskih bh. medija, te javnim nastupima, kao i u TV emisijama bh. TV kuća, javno vrijeđao i klevetao sudije Suda Bosne i Hercegovine i tužitelja Tužilaštva Bosne i Hercegovine tvrdnjama da je osuđen u navodno politički montiranom sudskom postupku navodnom korumpiranošću postupajućih sudija Suda BiH i tužitelja Tužilaštva BiH, dakle ne prihvatajući pravni poredak Bosne i Hercegovine i njeno državno pravosuđe – stoji u obrazloženju Mišljenja Suda BIH.

 

 

 

Sud je dalje naveo da bi pomilovanje Novalića, osuđenog zbog zloupotrebe povjerenog mu javnog novca u toku javnih nabavki za potrebe spašavanja života građana Federacije BiH tokom pandemije koronavirusa, moglo potkopati povjerenje bh. javnosti u pravosudni sistem i percepciju pravednosti i jednakosti pred zakonom.

 

 

 

Stroge kazne za korupciju služe kao odvraćanje za druge potencijalne počinitelje. Pomilovanje osuđenog Novalić Fadila bi moglo poslati poruku da su visoki položaji zaštićeni od ozbiljnih posljedica, što bi moglo poticati dodatne koruptivne aktivnosti. U slučajevima korupcije, kao u ovom dokazanom slučaju, cijelo federalno i bh. društvo i građani mogu biti smatrani žrtvom, posebno u situaciji poput pandemije kada su resursi ograničeni i svaka zloupotreba može imati ozbiljne posljedice na javno zdravlje i sigurnost. Pomilovanje Novalić Fadila moglo bi biti doživljeno kao nepravda prema svim građanima, posebno žrtvama ove pandemije – navodi se u Mišljenju Suda BiH.

 

 

 

Pomilovanjem osuđenog bivšeg entitetskog premijera za zloupotrebu položaja, ocijenio je Sud BIH, bila bi poslana poruka da takvo ponašanje može biti prihvatljivo ili da ima manje ozbiljne posljedice.

 

 

 

Korupcija u javnoj nabavci, posebno tokom kriznih situacija kao što je pandemija, direktno šteti javnim finansijama i resursima. Nepomilovanjem Novalić Fadila šalje se jasna poruka o važnosti zaštite javnih sredstava od zloupotrebe. Pomilovanje Fadila Novalića u ovakvim slučajevima može biti shvaćeno kao relativizacija etičkih standarda koji se od njih očekuju. Nepomilovanje osuđenih visokih dužnosnika, posebno osuđenog Novalić Fadila šalje jasnu poruku da je pravosudni sistem nepristran i da niko nije iznad zakona, pa tako i bivši entitetski premijer, bez obzira na položaj ili utjecaj – naveo je Sud BiH.

 

 

 

Nastavak čitajte na linku:  linku.

 

(Raport))

(296)

Evo zašto je Sud BiH ocijenio da je Fadil Novalić nedostojan za bilo kakav oblik pomilovanja

| Nekategorisano |
About The Author
-