MALO SMO ZABORAVILI NA FUZIP: Oni i dalje intenzivno kontrolišu, a kazne za nepoštivanje mjera su…

…u rasponu od 2.000 do 10.000 KM za pravne osobe, od 500 do 2.000 KM za ljekara i zdravstvenog radnika te od 100 do 2.000 KM za fizičke osobe.

 

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove objavila je da nastavlja intenzivno provoditi mjere radi suzbijanja širenja koronavirusa u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa na nivou BiH/FBiH.

 

 

Osim 24-satnog zdravstvenog nadzora i izdavanja rješenja o 14-dnevnoj izolaciji osobama koje ulaze u BiH putem graničnih prijelaza na području FBiH te inspekcijskih nadzora dežurnog tima federalnog tržišnog inspektorata u vezi sa zaštitom stanovništa od nezakonitog povećanja cijena u FBiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove je, u saradnji s kantonalnim inspekcijskim organima, intenzivirala i inspekcijske nadzore u privrednim subjektima kojima je novim naredbama Federalnog štaba civilne zaštite omogućen rad.

 

 

Federalni inspektori vrše intenzivnu kontrolu poštivanja preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Federalnog ministarstva zdravstva, naročito u ugostiteljskim objektima i stomatološkim ordinacijama, kao i drugim privrednim subjektima sa povećanim rizikom od transmisije virusa.

 

 

Kazne za nepoštivanje mjera kreću se u rasponu od 2.000 do 10.000 KM za pravne osobe, od 500 do 2.000 KM za ljekara i zdravstvenog radnika te od 100 do 2.000 KM za fizičke osobe.

 

 

Iako će inspektori u početnoj fazi djelovati preventivno i upućivati subjekte nadzora na ispravljanje eventualnih nepravilnosti u radu, apsolutni cilj tih inspekcijskih nadzora je zaštita zdravlja stanovništva i suzbijanje koronavirusa u BiH/FBiH te će se prema privrednim subjektima koji ne usklade svoje postupanje sa preporukama inspektora, poduzimati i druge zakonom propisane mjere.

 

 

Podsjećaju da su federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima, zaključno sa 18. majem 2020., izdali ukupno 43.658 rješenja o stavljanju putnika pod zdravstveni nadzor/ograničeno kretanje/izolaciju na period od 14 dana.

 

 

Za kategorije osoba iz Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144, koja se primjenuje od 24. aprila 2020., federalni sanitarni inspektori su tokom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima izdali ukupno 948 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor, odnosno ograničenju kretanja izvan mjesta boravka, i to 494 rješenja o izolaciji te 155 rješenja za vozače, 80 rješenja za pogranični promet i 219 za prekogranične radnike.

 

 

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora od početka primjene mjera obuhvaćeno je ukupno 4.805 osoba – državljana BiH sa prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH te su spiskovi s imenima, prezimenima i adresama blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje, odnosno kontrolu provođenja mjera izolacije/karantina. Isto vrijedi i za 481 državljanina BiH sa prebivalištem na području Brčko distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko distrikta.

 

 

Inspektorat RS dostavio je podatke o 227 osoba kojima su sanitarni inspektori RS-a tokom jučerašnjeg dana izdali rješenje o kućnom karantinu. Tokom jučerašnjeg dana, Inspektorat Brčko distrikta izdao je četiri rješenja o izolaciji osobama koje imaju prebivalište na području Federacije BiH.

 

 

Također, danas istječu mjere iz 850 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 36.733 osobe istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

 

 

“Pozivamo sve subjekte kojima je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite omogućen rad, kao i sve građane BiH, da se pridržavaju svih higijenskih i zdravstvenih preporuka Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBiH kako bismo odgovornim ponašanjem i djelovanjem zajedno uticali na suzbijanje širenja koronavirusa i zaštitu zdravlja stanovništva BiH”, saopćeno je iz FUZIP-a.

(109)

MALO SMO ZABORAVILI NA FUZIP: Oni i dalje intenzivno kontrolišu, a kazne za nepoštivanje mjera su…

About The Author
-