SALKIĆA OHRABRUJE SCHMIDTOVA IDEJA: “Bošnjaci su u obrazovnom procesu u bh. entitetu RS izloženi aparthejdu i diskriminaciji”

Naglasio je kako uprkos utvrđenim činjenicama pred Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu djeca u ovom entitetu uče da je tzv. Vojska RS-a stvarala entitet RS, a ne uče da je ta vojska presuđena da je počinila genocid nad Bošnjacima stanovnicima “sigurne zone” UN-a Srebrenica.

 

 

Ramiz Salkić, potpredsjednik bh. entiteta Republika Srpska (RS), poručio je da su Bošnjaci u obrazovnom procesu u bh. entitetu RS izloženi aparthejdu i diskriminaciji što su potvrdile i presude relevantnih sudova, uključujući i Ustavni sud Bosne i Hercegovine.

 

 

Salkić je reagovao na izjavu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christiana Schmidta, u kojoj je rekao da treba unificirati udžbenike historije u Bosni i Hercegovini.

 

 

“Obrazovni sistem u bh. entitetu RS, kada govorimo o predmetu historija, obiluje nerelevantnim i netačnim historijskim činjenicama. Generacije koje se obrazuju i čija se svijest oblikuje na netačnim historijskim činjenicama prepreka su izgradnji demokratskog i tolerantnog društva. Takve generacije u budućnosti mogu da produkuju, na bazi loše stečenog znanja, nove sukobe i nove zločine”, naveo je Salkić.

 

 

 

 

 

Naglasio je kako uprkos utvrđenim činjenicama pred Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu djeca u ovom entitetu uče da je tzv. Vojska RS-a stvarala entitet RS, a ne uče da je ta vojska presuđena da je počinila genocid nad Bošnjacima stanovnicima “sigurne zone” UN-a Srebrenica.

 

 

“Učenici, također, uče o Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću kao srpskim herojima, a ne uče da su oni presuđeni ratni zločinci za genocid, udruženi zločinački poduhvat, terorisanje građana, opsadu Sarajeva. Ovako obrazovane nove generacije podložne su različitim oblicima manipulacije i usmjeravanja ka izazivanju nacionalne, vjerske mržnje i netrpeljivosti.

 

 

 

 

Godinama ukazujem na čisto srpski pravoslavizirani obrazovni proces u ovom entitetu koji je velika prijetnja po mir i stabilnost u budućnosti, a danas po dobre međukomšijske odnose. Bošnjaci su godinama u ovom obrazovnom procesu izloženi aparthejdu i diskriminaciji što su potvrdile i presude relevantnih sudova, uključujući i Ustavni sud Bosne i Hercegovine”, naveo je Salkić.

 

 

Zbog toga ohrabruje ideja visokog predstavnika, Christiana Schmidta, da se u budućnosti pozabavi ovim pitanjima.

 

 

 

 

Inertnost OSCE-a i OHR-a u prethodnom periodu ohrabrila je radikalno nastrojene političare iz reda srpskog naroda u ovom entitetu da obrazovni proces radikalno pravoslaviziraju i time ga učine neprihvatljivim Bošnjacima, čemu svjedoče i alternativni vidovi obrazovanja bošnjačke djece u ovom entitetu, dodao je Salkić.

 

 

 

(SB)

(474)

SALKIĆA OHRABRUJE SCHMIDTOVA IDEJA: “Bošnjaci su u obrazovnom procesu u bh. entitetu RS izloženi aparthejdu i diskriminaciji”

About The Author
-