OKRENITE VAŠU VOZAČKU DOZVOLU I POGLEDAJTE OVAJ DETALJ! Otkrićete  JEDNU VAŽNU STVAR!

Pratite isključivo ono što piše u vašoj vozačkoj dozvoli!

 

 

Da li sa B kategorijom smem da vozim moped? Da li sa C kategorijom smem automobilom da vučem prikolicu težu od 750 kg? Koja kategorija mi treba da sa teretnim kombijem vučem prikolicu težu od 750 kg?

 

Često dobijamo pitanja slična ovima, pa smo odlučilli da napravimo pregled svih kategorija i listu pratećih kategorija vozila koje smete da vozite ukoliko imate određenu kategoriju.

 

Pratite isključivo ono što piše u vašoj vozačkoj dozvoli (sa zadnje strane), bez obzira na sve što smo naveli u ovom tekstu.

 

Dakle, ako vam na zadnjoj strani vozačke dozvole nije upisano da možete da vozite određenu kategoriju, to znači da tu kategoriju ne smete da vozite.

 

Kategorije

 

Naveli smo sve kategorije, onako kako piše u Zakonu o bezbednosti saobraćaja.

 

Tu je i zakonska definicija svake kategorije.

 

1) Sa AM kategorijom možete da vozite i:

 

a) motokultivator

AM – Mopedi, laki tricikli ili laki četvorocikli

 

 

2) Sa A1 kategorijom možete da vozite i:

 

a) moped (AM)

b) motokultivator

 

A1 – Motocikli čija radna zapremina motora nije veća 125 cm3 i snage motora do 11 kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,1 kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW.

 

3) Sa A2 kategorijom možete da vozite i:

 

a) moped (AM)

b) A1

c) motokultivator

 

A2 – Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg.

 

4) Sa A kategorijom možete da vozite i:

 

a) moped (AM)

b) A1

c) A2

d) motokultivator

 

 

A – Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW.

 

5) Sa B1 kategorijom možete da vozite i:

a) lake tricikle

b) teške tricikle čija snaga motora nije veća od 15 kW

c) lake četvorocikle

d) teške četvorocikle

e) motokultivator

B1 – Teški četvorocikli.

6) Sa B kategorijom možete da vozite i:

a) lake tricikle

b) lake četvorocikle

c) teške tricikle čija snaga motora nije veća od 15 kW

d) teške četvorocikle

 

 

e) teške tricikle čija snaga motora je veća od 15 kW kada napunite 21 godinu

f) B1

g) da vučete prikolicu čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg

h) motokultivator

 

 

B – Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača.

 

7) Sa BE kategorijom možete da vozite i:

 

a) identično kao sa B kategorijom

 

BE – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg, a nije veća od 3.500 kg.

 

(1902)

OKRENITE VAŠU VOZAČKU DOZVOLU I POGLEDAJTE OVAJ DETALJ! Otkrićete JEDNU VAŽNU STVAR!

| Foto/Video, Korisni savjeti, Slider, Zanimljivosti |
About The Author
-